فرقه‌ها با ایدئولوژی های التقاطی در اشکال مختلف در سرتاسر جهان پراکنده اند؛ از آفریقا تا آمریکای مرکزی و خاورمیانه. تمامی این فرقه ها علیرغم خاستگاه عقیدتی مختلف، با دو ویژگی خشونت طلبی و تبدیل زنان به بردگان جنسی توسط رهبرانشان شناخته میشوند که همواره تلخ ترین صحنه‌ها را در حیات بشریت آفریده و اکثرا مایه ننگ تاریخ یک کشور و حتی جهان بوده اند.

مریم رجوی:همه ما زنها یک شوهر داریم و او مسعود رجوی است

موضوع چند همسری و سؤاستفاده جنسی از زنان یکی از ویژگیهای بارز رهبران گروههای تروریستی و فرقه‌گرا در عصر حاضر است. در گروههای تروریستی و فرقه ای مثل داعش و مجاهدین با استفاده از ابزار دین و پوشش حجاب و در گروههای لائیک مانند پژاک و پ ک  ک با شعارهایی همچون فمنیسم، زنان را مورد بهره برداری های جنسی قرار می دهند.

به ‌عبارت دقیق تر می‌توان گفت که بهره‌کشی جنسی از زنان، جزء لاینفک گروه‌های فرقه ای و تروریستی ضد اجتماعی که نیروهایشان را به زندگی مخفی، زیر زمینی و ضدخانوادگی ترغیب می‌کنند می‌باشد.

البته مردها نیز در این ساختار برده‌اند، اما به دلیل بینش منحط و شخصیت بیمار رهبران این گروه ها، زنان بردگان جنسی محسوب می شوند.

این گروه ها در سرتاسر جهان پراکنده اند؛ از آفریقا تا آمریکای مرکزی و خاورمیانه ؛ ولی همه شان با دو ویژگی مشخص یعنی خشونت طلبی و تبدیل زنان به بردگان جنسی شناخته میشوند و هرکدامشان انبوه فاکت از این موارد را در پرونده خود دارند.

حال اگر تنها نگاهی گذار به وضعیت زندگی شخصی برخی از رهبران معروف این گروهها با شاخص چند همسری بیندازیم اوج این فاجعه را بهتر خواهیم فهمید.

ذکر این نکته هم مهم است که شیوه کار در گروههای مختلف متفاوت است و رهبران فرقه ها هرکدام با ترفند های خاصی اهداف خود را پیش می برند.  مثلا  در مناسبات پائین مجاهدین، زنان و مردان بشدت به دور از هم نگه داشته میشدند  ولی سواستفاده های جنسی در  راس رهبری سازمان جریان داشته و بشدت موضوع آن مخفی نگه داشته میشد. بنحویکه کمتر کسی حتی از مردان مسئول در تشکیلات مجاهدین میتوانستند از این جریان بویی ببرند.

چرا که با انقلاب ایدئولوژیک و تغییر ساختاری در مناسبات مجاهدین و با بالا آمدن زنان در تشکیلات،  تمام سیستم های فرماندهی و بویژه هر قسمت و سیستمی که با خود  مسعود در ارتباط بود تماما با مسئولیت زنان اداره میشد. «شورای رهبری» (بخوانید فسادخانه مجاهدین) اولین لایه نزدیک به رجوی بود که مردان در آن جایی نداشتند.

برای ورود زنان جدید به حرمسرای مسعود نیز مراسم خاصی توسط مریم رجوی برگزار میشد  و تعدادی از زنان که شایستگی همسری مسعود را داشتند طی مراسم خاصی که به آن مراسم «رقص رهایی» گفته میشد در لیست زنان رسمی مسعود قرار میگرفتند.

در انتهای این مطلب برخی از  ویژگیهای مشترک گروههای تروریستی و فرقه ای آورده شده است. . . . . .